Святый священномучениче Харалампие, моли Бога о нас!

Кондак 13 из акафиста:
О преди́вный Харала́мпие, засту́пниче наш премилосе́рдый! Вонми́ гла́су недосто́йныя моли́твы на́шея и моли́ся за ны ко Го́споду, е́же сохрани́ти нас от гла́да и мо́ра и междоусо́бныя бра́ни, и на всяк ми́рный труд челове́ч низпосла́ти Бо́жие благослове́ние, да во ве́ки воспева́ем Ему́: Аллилу́ия.

Тропарь, глас 4:
Я́ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя, прему́дре показа́ся, Харала́мпие, возсия́ в ми́ре муче́нием, разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне, сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́, моли́ся спасти́ся нам.

Молитва:
О пречу́дный священному́чениче Харала́мпие, страстоте́рпче непреодоле́нный, свяще́нниче Бо́жий, о всем ми́ре ходата́йствуяй! При́зри на моле́ние нас почита́ющих святу́ю па́мять твою́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га проще́ние грехо́в на́ших, да не до конца́ прогне́вается на нас Госпо́дь: согреши́хом бо и недосто́йни яви́хомся милосе́рдия Бо́жия. Моли́ о нас Го́спода Бо́га, да низпосле́т мир на гра́ды и ве́си на́ша, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров и нестрое́ний! Утверди́, священному́чениче, ве́ру и благоче́стие во всех ча́дах правосла́вныя христиа́нския це́ркви, и да изба́вит нас Госпо́дь Бог от ересе́й, раско́лов и вся́каго суеве́рия. О милосе́рдный му́чениче! Моли́ся за ны ко Го́споду, да сохрани́т нас от гла́да и вся́ких боле́зней, и да пода́ст нам изоби́лие плодо́в земны́х, ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком и вся нам поле́зная: наипа́че же да сподо́бимся, моли́твами твои́ми, Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.